Հաշվետվություններ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվույթուն 2011

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2011

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն (Էջ1)

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն (Էջ2)

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվույթուն 2012

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2012

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն (էջ 1)

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն (էջ 2)

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվույթուն 2013

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2013

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2013 (էջ 1)

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2013 (էջ 2)